Jak odbywa się windykacja długu osoby zmarłej?

pogrzeb

Czy wtedy, gdy doszło do śmierci dłużnika, można odzyskać dług? Jest to możliwe. Zobacz, w jaki sposób odbywa się windykacja długu osoby zmarłej!

Zadłużony zmarły – kto płaci za jego długi?

Bardzo często zdarza się, że zmarły był zadłużony i nie spłacił swoich zobowiązań przed śmiercią. Może dotyczyć to między innymi długów pochodzących z kredytów, pożyczek, nieopłaconych faktur czy rachunków.

Gdy miała miejsce śmierć dłużnika, w takim przypadku jego długi przechodzą wtedy na spadkobierców, czyli na osoby, które otrzymały spadek po zmarłym. To właśnie spadkobiercy są zobowiązani za zapłatę należności.

Dziedziczenie długów – kto je spłaca?

Warto pamiętać o tym, że spadkobiercy mogą odrzucić spadek lub też skorzystać z procedury polegającej na przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

W pierwszym przypadku spadkobierca całkowicie odrzuca spadek, czyli jego aktywa i pasywa, dlatego nie płaci on długów w ogóle. W drugim natomiast aktywa z majątku dłużnika używane są do spłaty pasywów, dlatego spadkobierca nie ponosi kosztów ponad to.

Dziedziczyć mogą bliscy zmarłego – żona, mąż, dzieci, rodzice i inne osoby z rodziny, a także osoby powołane przez testament, które nie muszą w tym przypadku należeć do rodziny. W przypadku odrzucenia spadku przez rodzinę przechodzi on na gminę, w której mieszkał zmarły, albo na Skarb Państwa.

Windykacja długu osoby zmarłej – jak ją przeprowadzić?

Gdy konieczna jest windykacja długu osoby zmarłej, najlepiej skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie i będzie mogła ona wtedy kompleksowo zająć się wszystkimi czynnościami dotyczącymi odzyskania należności.

W ramach odzyskania długu konieczne jest wtedy określenie spadkobierców, którzy otrzymali spadek, a wraz z nim zadłużenie do spłaty. Następnie prowadzi się działania polegające na windykacji miękkiej, czyli na poinformowaniu dłużników o konieczności spłaty należności.

Gdy nie doszło na tym etapie do spłaty zadłużenia, wówczas windykacja długu osoby zmarłej odbywa się sądownie, czyli do sądu kierowana jest sprawa o spłatę długu. Po jej wygraniu wierzyciel może skorzystać z procedury egzekucji komorniczej z majątku.

Wobec tego windykacja długów zmarłego jest możliwa, przy czym warto skorzystać wtedy z pomocy dobrej firmy windykacyjnej, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie i będzie mogła zaoferować pełne wsparcie w przeprowadzeniu tej procedury oraz odzyskaniu długów.