Koszty windykacji – ile trzeba za nią zapłacić?

koszty windykacji

Zamierzasz skorzystać z usług firmy windykacyjnych i zastanawiasz się, z jakimi kosztami związana jest windykacja? Zobacz, jakie są główne koszty windykacji i w jaki sposób należy uregulować należność.

Kiedy można skorzystać z windykacji?

Windykacja daje szansę na odzyskanie należności od dłużników, którzy nie uregulowali swoich zobowiązań w terminie. Taki problem często dotyka przedsiębiorców, lecz nie tylko, ponieważ również osób, które pożyczyły pieniądze innym prywatnie i nie odzyskały ich w terminie.

W pierwszej kolejności najczęściej podejmowane są samodzielne próby kontaktu z dłużnikiem. Gdy jednak nie są one skuteczne, w takim przypadku można zwrócić się do firmy windykacyjnej, której domeną jest odzyskiwanie długów. Jakie są wówczas koszty windykacji?

Od czego zależą koszty windykacji?

Windykacja należności związana jest z określonymi opłatami i zależne są one głównie od tego, jak jest ona prowadzona.

Na koszty windykacji wpływają przede wszystkim poniższe czynniki:

  • rodzaj windykacji – windykacja polubowna będzie tańsza od windykacji sądowej, która wymaga wniesienia sprawy do sądu
  • kwota długu – im wyższy dług, tym wyższa będzie opłata sądowa za pozew, na przykład w przypadku długu od 500 do 1500 zł to 100 zł, natomiast przy długu od 10 000 zł do 15 000 zł to 750 zł
  • dodatkowe opłaty – odnoszą się one między innymi do kosztów pełnomocnictwa, gdy wyznaczany jest pełnomocnik, kosztów opinii biegłych, gdy są konieczne, kosztów komorniczych

Gdy wybierana jest pomoc firmy windykacyjnej, trzeba będzie również doliczyć jej opłaty za obsługę, które zależne są głównie od typu windykacji oraz kwoty długu.

Ile wynoszą opłaty windykacyjne?

Opłaty windykacyjne są zróżnicowane i trudno wskazać jednoznacznie, jakie będą ogólne koszty windykacji związane z odzyskaniem należności.

Przykładowo w przypadku mniejszego długu mogą one zamykać się w około 200 złotych, natomiast wtedy, gdy będzie on większy, mogą one wynosić nawet ponad 5000 złotych.

Jak opłacić koszty windykacji?

Warto również wiedzieć, w jaki sposób opłaca się koszty windykacji. Jako wierzyciel trzeba będzie opłacić je we własnym zakresie, czyli należy wcześniej ponieść koszty windykacyjne. Następnie będzie można w toku sprawy o odzyskanie długu otrzymać ich zwrot od dłużnika, na którego zostaną one przeniesione.

W wielu firmach windykacyjnych koszty windykacji mogą być również naliczone po zakończeniu sprawy, zapłata będzie obejmować określony odsetek odzyskanej kwoty.