Czy możliwa jest windykacja międzynarodowa?

windykacja międzynarodowa

Dzięki windykacji można odzyskać długi od dłużnika, który nie uregulował swoich zobowiązań w terminie. Czy jednak jej przeprowadzenie możliwe jest za granicą?

Czym jest windykacja międzynarodowa?

Pod pojęciem jak windykacja międzynarodowa znajdują się działania windykacyjne prowadzone za granicą. Polegają one na prowadzeniu kompleksowych czynnościach, które skupione są na odzyskaniu długu od dłużnika, nawet jeżeli mieszka on w innym kraju.

Dzięki windykacji można odzyskać należności zarówno w sposób polubowny, jak i sądowy, wytaczając sprawę sądową przeciwko dłużnikowi.

Taka windykacja prowadzona może być zarówno przeciwko osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności, jak i przeciwko firmom, które nie uregulowały swoich należności względem sprzedawcy czy usługodawcy.

Czy windykacja międzynarodowa jest skuteczna?

Często można spotkać się z przekonaniem, że windykacja międzynarodowa nie jest skuteczna, głównie ze względu na różnice w przepisach prawnych pomiędzy krajami. Jak jest w rzeczywistości?

W przypadku terenu Unii Europejskiej windykacja międzynarodowa jak najbardziej jest możliwa i przynosi ona wysoką skuteczność. Wynika to z ujednoliconych przepisów oraz ze współpracy ze sobą różnych instytucji, dzięki czemu odzyskanie należności jest możliwe. Procedurę ułatwiają wtedy Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) oraz Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE).

Nieco inaczej sprawa prezentuje się w przypadku krajów poza granicami Unii Europejskiej. Wówczas windykacja zagraniczna może być trudniejsza, jednak wcale nie jest niemożliwa.

Jak prowadzić windykację międzynarodową?

Aby przeprowadzić skuteczną windykację międzynarodową, warto skorzystać z pomocy dobrej firmy windykacyjnej, która ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Wtedy windykacja międzynarodowa może być rzeczywiście bardzo skuteczna i pozwoli na odzyskanie należności w krótkim czasie.

Wybierając dobrą firmę, której domeną jest windykacja zagraniczna, można wtedy otrzymać kompleksowe wsparcie, które będzie obejmowało dokładną analizę sprawy pod kątem prawnym, a następnie podjęcie odpowiednich działań, w tym w ramach windykacji miękkiej i twardej – sądowej. Doświadczeni prawnicy będą wtedy reprezentowali wierzyciela we wszystkich czynnościach, co pozwoli na podwyższenie szansy na odzyskanie należności.

Nie warto więc rezygnować z próby odzyskania należności, gdy dłużnik mieszka za granicą czy jest zagraniczną firmą. Skuteczna windykacja międzynarodowa pomoże w odzyskaniu długu!