Na czym polega windykacja długów? Rodzaje i przebieg windykacji

Windykacja ma na celu odzyskanie należności, które należą do wierzyciela. Gdy dłużnik nie spłacił swoich zobowiązań w terminie, w takim przypadku można skorzystać z procedury windykacji. Na czym dokładnie ona polega? Zobacz rodzaje oraz przebieg działań windykacyjnych!

Co to windykacja?

Termin jak windykacja długów odnosi się do odzyskiwania długów od dłużników. Czynności w tym zakresie prowadzi windykator.

Zadaniem windykacji jest skuteczne odzyskanie należności, przy czym w tym celu wykorzystuje się wyłącznie metody dopuszczone prawnie. Oznacza to, że windykator nie może wykraczać poza ramy prawa, na przykład zastraszać dłużnika, zajmować jego mienia.

Rodzaje windykacji – miękka i twarda

Windykacja długów jest dzielona na dwie główne kategorie, a dokładnie są to windykacja miękka oraz windykacja twarda. Czym się różnią?

Windykacja miękka

Prowadzona jest w pierwszej kolejności. Jej zadaniem jest poinformowanie dłużnika o tym, że musi on spłacić należność. Windykator w tym celu może korzystać z różnych metod kontaktu jak kontakt listowny, osobisty, internetowy, telefoniczny.

Gdy dłużnik chce uregulować należność, windykator może pomóc mu również w jej spłacie przez rozłożenie długi na takie raty, które będą łatwiejsze w uregulowaniu.

Windykacja twarda

Jeśli windykacja miękka się nie powiedzie, wtedy windykator może wykorzystać metody windykacji twardej. Taka windykacja długów prowadzona jest sądownie. Oznacza to, że sprawa o zapłatę długu kierowana jest do sądu.

Celem windykacji twardej jest uzyskanie wyroku, który nakazuje dłużnikowi spłatę zadłużenia. Wyrok ten opatrywany jest następnie klauzulą wykonalności. Wtedy może być on użyty do egzekucji komorniczej.

Komornik ma prawo do zajmowania mienia należącego do dłużnika oraz do egzekucji z jego pensji, oszczędności, emerytury, renty, dlatego też może on skutecznie odzyskać należności dla wierzyciela.

Jak skorzystać z procedury windykacji?

Windykację można prowadzić samodzielnie, próbując kontaktować się z dłużnikiem, a następnie występując na drogę sądową, gdy jest to konieczne.

Można również zdecydować się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. W tym przypadku windykacja długów może polegać na sprzedaży zadłużenia firmie lub na zleceniu odzyskania długu.

Gdy zatem pojawiają się trudności z odzyskaniem długu, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy dobrej firmy windykacyjnej, która może kompleksowo zająć się odzyskaniem należności.