Jak przeprowadzić skuteczną windykację długów?

windykowanie

Windykacja długów to proces pozwalający na ich odzyskanie przy wykorzystaniu dostępnych w ramach prawa metod – polubownych i sądowych. Jak przeprowadzić skuteczną windykację długu?

Czy windykacja długów jest skuteczna?

Termin windykacji długów odnosi się do zróżnicowanych działań skoncentrowanych na odzyskaniu długu od dłużnika.

Dzięki windykacji można podwyższyć szansę na odzyskanie należności od dłużnika, chociaż warto pamiętać o tym, że działania windykacyjne nie są w 100% efektywne. Wynika to z faktu, że dłużnik może unikać spłaty długu, na przykład przez wyjazd za granicę, przepisanie swojego majątku na inną osobę czy też może nie mieć żadnego majątku, z którego mógłby spłacić zadłużenie.

Należy jednak podkreślić, że skuteczna windykacja jest w stanie pomóc wierzycielowi w odzyskaniu należności i w większości przypadków otrzymuje on zwrot należnych mu środków.

Czym powinna cechować się skuteczna windykacja?

Przede wszystkim skuteczna windykacja powinna być prowadzona w sposób kompleksowy. Właśnie dlatego jest ona realizowana w różnych formach:

1. Windykacja polubowna – miękka

Jest skupiona na poinformowaniu dłużnika o tym, że ma on należność do spłaty. Windykator wskazuje też, co może grozić dłużnikowi za brak uregulowania należności.

Dla osiągnięcia największej skuteczności windykatorzy kontaktują się z dłużnikiem na różne sposoby – osobiście, telefonicznie, przez internet.

2. Windykacja sądowa – twarda

Gdy działania w ramach windykacji polubownej nie dają efektów, windykatorzy wykorzystują metody windykacji twardej, czyli kierują sprawę do sądu.

Na skutek windykacji sądowej dochodzi do wydania wyroku o nakazie zapłaty, który po opatrzeniu klauzulą wykonalności staje się podstawą do egzekucji komorniczej. Komornik ma wtedy prawo do zajęcia majątku dłużnika, by spłacić jego długi.

Komu zlecić windykację długów?

Aby windykacja okazała się skuteczna, warto zdecydować się na pomoc dobrej firmy windykacyjnej, która ma duże doświadczenie oraz sukcesy w odzyskiwaniu należności dla klientów.

Również usługi w tym zakresie prowadzą wybrane kancelarie prawne – adwokackie oraz radcowskie.

Wobec tego jak najbardziej możliwa jest skuteczna windykacja, przy czym duże znaczenie ma jej proces prowadzenia. By odzyskać dług, warto więc zwrócić się do firmy, która będzie mogła kompleksowo zrealizować procedurę windykacyjną – od poinformowania dłużnika o długu aż do ewentualnej windykacji sądowej i komorniczej.