Windykacja możliwa nie tylko na terenie Polski. Czym jest windykacja międzynarodowa?

Windykacja należności międzynarodowych jest większym wyzwaniem niż odzyskiwanie długów na terenie Polski. Nie oznacza to jednak, że jest niemożliwa. Obecnie windykacja międzynarodowa to specjalność wielu firm specjalizujących się w odzyskiwaniu długów. Kiedy najczęściej prowadzona jest windykacja tego typu? Na czym polega? Czy jest skuteczna?

Jeżeli pojawia się zadłużenie, w takim przypadku wierzyciel, czyli osoba lub podmiot, który doznał z tego powodu straty, może skorzystać z usług windykacyjnych. Świadczone są one przez firmy, w tym także kancelarie prawne, które posiadają dużą wiedzę i doświadczenie w ramach odzyskiwania długów.

Najczęściej działania windykacyjne realizowane są w stosunku do dłużników znajdujących się na terenie Polski. Możliwa jest jednak windykacja międzynarodowa, która dotyczy dłużników znajdujących się za granicą. Także w tym przypadku możliwe jest odzyskanie środków. Dobre firmy windykacyjne są w tym naprawdę skuteczne!

Windykacja międzynarodowa – co to jest?

Windykacją międzynarodową określa się rodzaj windykacji, który dotyczy sytuacji, gdy wierzyciel oraz dłużnik znajdują się w innych krajach.

Najczęściej windykacja międzynarodowa prowadzona jest wtedy, gdy wierzyciel znajduje się w Polsce, natomiast dłużnik za granicą, na przykład jest to osoba mieszkająca i pracująca poza granicami kraju, ale również ukrywająca się tam z powodu długów.

Często można spotkać się z przekonaniem, że wyjazd za granicę może ochronić przed konsekwencjami długów. Teraz jednak nie jest to już tak proste jak przed laty. Rozwój nowoczesnych technologii, także dostęp do danych za pośrednictwem internetu, międzynarodowa współpraca pomiędzy służbami, kancelariami prawnymi – to wszystko powoduje, że znalezienie dłużnika i nakłonienie go do spłaty zadłużenia jest znacznie prostsze i skuteczniejsze niż kiedyś.

Jak przebiega windykacja międzynarodowa?

Podobnie jak standardowa działania windykacyjne, windykacja międzynarodowa może być podzielona na dwa etapy w zależności od postępu działań.

Rodzaje windykacji międzynarodowej:

  • windykacja polubowna
  • windykacja sądowa

Windykacja polubowna, która nazywana jest także windykacją miękką, polega na prowadzeniu działań mających na celu nakłonienie dłużnika do oddania powstałego zadłużenia. W tym przypadku opiera się ona najczęściej na windykacji listownej, telefonicznej, internetowej, ale też terenowej – spotkaniu z dłużnikiem w jego miejscu zamieszkania, w którym posiada on swoją działalność gospodarczą.

Windykacja sądowa bazuje natomiast na przekazaniu sprawy do sądu, czego konsekwencją dla dłużnika może być wszczęcie egzekucji komorniczej, czyli zajęcie jego mienia, oszczędności.

Współpraca z firmami prowadzącymi windykację międzynarodową

Aby windykacja międzynarodowa była efektywna, konieczne jest zlecenie jej takiej firmie, która posiada w tym zakresie duże doświadczenie. Wówczas można liczyć na fachową pomoc przy odzyskiwaniu długów nie tylko na terenie Europy, ale również innych kontynentów.

Współpraca z firmą windykacyjną jest wtedy najwygodniejszym rozwiązaniem dla wierzyciela. Jej pracownicy mogą wtedy zająć się poszukiwaniem dłużnika, przekazaniem mu właściwych dokumentów, nakłonieniem go do spłaty zadłużenia. Gdy takie działanie nie poskutkują, wówczas egzekucja długu może przejść na grunt sądowy – w takim przypadku celem jest egzekucja komornicza.

Podsumowując, gdy dłużnik znajduje się poza granicami kraju, wierzyciel nie musi rezygnować z odzyskania należnych mu pieniędzy. Rozwiązanie to windykacja międzynarodowa, która pozwala wierzycielowi na otrzymanie środków nawet wtedy, gdy jest to związane z dodatkowymi niedogodnościami ze względu na lokalizację.