Koszty windykacji może opłacić dłużnik. Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Windykacja jest związana z określonymi kosztami – stanowią one wynagrodzenie firmy windykacyjnej. Koszty tej windykacji zależne są od rodzaju podejmowanych działań, a mianowicie windykacji polubownej oraz sądowej. Dzisiaj coraz większym zainteresowaniem cieszy się windykacja na koszt dłużnika, gdy to dłużnik, a nie wierzyciel opłaca wszystkie koszty, a wierzyciel może nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Na czym dokładnie polega taka procedura windykacyjna?

Po windykację sięgają ci wierzyciele, którzy mają problemy z odzyskaniem długu od swoich klientów, kontrahentów oraz innych osób i podmiotów, z którymi łączą ich określone umowy, na przykład pożyczki, sprzedaży.

Dzięki skutecznym działaniom windykacyjnym dług można odzyskać. Jest to jednak dodatkowy koszt dla wierzyciela. Można go jednak uniknąć, gdy wybrana będzie windykacja na koszt dłużnika, dlatego też to właśnie zadłużona osoba czy podmiot opłaca wtedy powstałe koszty.

Wierzyciel może obciążyć dłużnika kosztami windykacji

Zgodnie z przepisami prawa, wierzyciel może zastosować opłaty za prowadzenie działań windykacyjnych w stosunku do dłużnika. Według zapisów Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 28 kwietnia 2013 r. wierzyciel może doliczyć wartość 40 euro rekompensaty, a jeżeli będzie ono wyższe, może on ubiegać się o wyższa kwotę. Gdy korzysta wtedy z usług firm windykacyjnych, może on wtedy pokryć koszty dotyczące odzyskania długu.

W sytuacji, gdy windykację prowadzi zewnętrzna firma, w takim przypadku opłata ta może stanowić jej wynagrodzenie. Nie trzeba jednak wnosić jej samodzielnie – może wpłacić ją także osoba zadłużona.

Czym jest windykacja na koszt dłużnika?

Opłatę za windykację można wnieść na kilka sposobów. Najczęściej praktykowana jest opłata wnoszona przez wierzyciela, która może być przekazana z góry, w trakcie procedury albo po jej zakończeniu.

Jednak nie zawsze takie rozwiązanie jest korzystne dla wierzyciela próbującego odzyskać swoje pieniądze. Opłata za windykację stanowi wtedy dodatkowe obciążenie. Właśnie dlatego powstała alternatywna forma rozliczenia, która dzisiaj cieszy się coraz większym zainteresowaniem – to windykacja na koszt dłużnika, gdy opłata przenoszona jest całkowicie na osoby czy podmioty poddane windykacji.

Gdy windykacja odbywa się na koszt dłużnika, w takim przypadku wierzyciel nie musi wpłacać środków z własnej kieszeni – windykator pobierze je od dłużnika w ramach odzyskanego długu.

Zalety windykacji na koszt dłużnika:

  • uproszczone formalności dla wierzyciela
  • bezkosztowe załatwienie sprawy
  • ochrona płynności finansowej
  • większa wygoda w odzyskaniu długu

Windykacja na koszt dłużnika – jak wygląda w praktyce?

Aby można było rozpocząć działania windykacyjne, wierzyciel musi zgłosić się do firmy zajmującej się odzyskiwaniem długów. Po przedstawieniu swojej sprawy przedstawiciel może zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania służące otrzymaniu przeterminowanych należności.

Gdy ma odbyć się windykacja na koszt dłużnika, w takim przypadku podpisywana jest stosowna umowa, w ramach której koszty windykacji przenoszone są na dłużnika. W rezultacie wierzyciel nie musi płacić za działania z własnej kieszeni.

Po wyegzekwowaniu środków od dłużnika firma windykacyjna prowadzi wtedy jeszcze jedną sprawę windykacyjną, która ma na celu uzyskanie opłaty za działania windykacyjne. Są one następnie przekazywane na poczet wynagrodzenia firmy.

Wobec tego windykacja na koszt dłużnika pozwala wierzycielowi na otrzymanie 100 proc. środków – bez ponoszenia strat związanych ze zgłoszeniem się do firmy windykacyjnej w celu uzyskania pomocy przy odzyskaniu pieniędzy.

Jeżeli zatem wierzyciel chciałby odzyskać dług, ale przy tym nie chciałby ponosić kosztów związanych z windykacją, wówczas może on zdecydować się na windykację na koszt dłużnika. Dzięki temu może zrekompensować swoje wydatki związane z odzyskaniem należnych mu pieniędzy.