Niespłacona faktura? Sprawdź, jak działa windykacja faktur

fakury

Faktury VAT to podstawowe dokumenty służące do rozliczania transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Powszechną praktyką jest wystawianie faktury dla dostarczanych towarów czy świadczonych usług z wyznaczonym terminem zapłaty, na przykład 14 dni. Niestety, zdarza się, że kontrahent nie spłaca wtedy zobowiązania. W takim przypadku można rozpocząć procedurę windykacji faktur. Na czym to polega?

Za pomocą procedury windykacyjnej wierzyciel może dochodzić swoich praw do należnych mu pieniędzy. Windykacja w dużej mierze usprawnia odzyskanie środków – także bez konieczności wstępowania na etap sądowy.

Windykacji można poddawać różne rodzaje długów, w tym między innymi długi z faktur. Prowadzona jest wówczas windykacja faktur, która polega na prowadzeniu działań służących odzyskaniu środków z niespłaconych faktur. W biznesie niespłacone faktury są poważnym problemem i mogą prowadzić do utraty płynności finansowej. Warto więc zareagować jak najszybciej. Na czym dokładnie polega windykacja faktur? Czy jest skuteczna?

Windykacja faktur – co to jest?

Pieniądze z niespłaconych faktur można odzyskać. Gdy kontrahent nie uregulował swojego zobowiązania w terminie, w takim przypadku wierzyciel może domagać się od niego zapłaty długu.

Można wtedy prowadzić odpowiednie działania windykacyjne samodzielnie, lecz można także skorzystać z pomocy specjalistów – firm windykacyjnych, w których ofercie znajduje się również windykacja faktur VAT.

Windykacja faktur to ogólna nazwa procedury windykacyjnej polegającej na odzyskiwaniu długów z niespłaconych faktur. Jest ona najczęściej stosowana w transakcjach B2B, czyli pomiędzy dwoma podmiotami biznesowymi.

Firmy specjalizujące się w windykacji mogą zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę w tym właśnie zakresie, która przekłada się również na wysoką skuteczność prowadzonych działań. Zatem, jak dokładnie odbywa się windykacja faktur?

Jak odbywa się windykacja faktur?

Działania windykacyjne dzielone są na dwie kategorie, a dokładnie na windykację polubowną, a także na windykację sądową. W większości przypadków odzyskanie zadłużenia możliwe jest jeszcze na etapie windykacji polubownej, czyli sprawa sądowa na ogół nie jest potrzebna.

Pierwszym krokiem w windykacji faktur jest skontaktowanie się z dłużnikiem. Wysyłane jest wtedy wezwanie do zapłaty, w którym znajdują się informacje dotyczące długu, a także terminu jego spłaty.

Gdy kontrahent nie zareaguje na przekazane mu wezwanie do zapłaty, w takim przypadku firma windykacyjna może zastosować także szereg innych działań zmierzających do egzekucji długu.

Działania prowadzone w ramach windykacji polubownej faktur:

  • windykacja listowna
  • windykacja telefoniczna
  • windykacja przez internet
  • windykacja terenowa

Jeżeli jednak okazuje się, że działania windykacyjne w tym zakresie nie przynoszą oczekiwanych efektów, w takim przypadku można wstąpić na drogę sądową.

Windykacja faktur – postępowanie sądowe

Brak spłaty zadłużenia na fakturze pozwala najczęściej na skorzystanie z e-sądu, czyli sądu elektronicznego, który wydaje sądowy nakaz zapłaty. Takie postępowanie odbywa się bez udziału stron, dlatego też jest dla wierzyciela najwygodniejsze.

Gdy okaże się, że odzyskanie długu przez nakaz zapłaty także nie jest możliwe, wtedy można skierować sprawę do komornika. Posiada on największe uprawnienia dotyczące odzyskiwania długów.

Jeżeli zatem pojawiają się problemy z terminowym płaceniem faktur, w takim przypadku windykacja faktur pozwala na odzyskanie długów. Dzięki metodom windykacji polubownej oraz sądowej wierzyciel może otrzymać należne mu pieniądze. Dodatkowo, może wtedy wpisać nierzetelnego kontrahenta na listy dłużników BIG – Biur Informacji Gospodarczej.